Få full kontroll med digital aksjebok!

Er du klar for å pensjonere regnearket du bruker for å holde styr på aksjeboken i dag? Noen av fordelene ved å gå digitalt med aksjeboken er:

OwnersRoom brukes av mer enn 200 startups og vekstselskaper

Få full kontroll og oversikt med din nye digitale aksjebok for både deg og dine investorer

Cap table management with digital cap table on OwnersRoom

Enkelt registrer nye eventer

Når du har fullført en funding runde eller en investor har kjøpt aksjer fra en annen kan du enkelt registrere alle slike eventer digitalt. Vi hjelper deg ved å forsikre at alle endringer som gjøres blir korrekt slik at du og dine investorer kan være sikre på at aksjeeierboken er under kontroll!

Vi generer også automatisk aksjenummer på alle transaksjoner og emisjoner slik at du vet hvilke investorer som eier hvilke aksjer dersom du har behov for det.

Cap table events

Se hele hisotrikken

Aksjeboken i OwnersRoom er baser på eventer (emisjoner, transaksjoner, konvertering av lån/opsjoner etc) kan du enkelt gå inn i historikken for å se alle endringer som har skjedd. Når du starter opp med OwnersRoom kan du også importere hele historikken med vår excel-template, på denne måten kan du se hele aksjeboken fra du startet selskapet. 

Dersom du finner en feil kan du selvfølgelig enkelt rette opp i denne.

Vis frem alle verdipapirer

En viktig del av cap table sett fra en investors perspektiv er å se dilution. Med aksjebok i OwnersRoom kan du registrere hvor mange opsjoner som ligger ute, hvor mye som er tildelt, og hvor mye som står igjen. Det samme gjelder også for konvertible lån, SAFE/SLIP etc. 

På denne måten kan investorene  se hvor mye dilution som ligger inne, og om det er nok opsjoner igjen til de ansettelsene du skal gjøre etter neste funding.

Eksporter for modellering

Er du en fan av fleksibiliteten man får av excel? Vi har gjort det veldig enkelt å eksportere aksjeboken med full historikk. På grunn av dette kan du for eksempel gjøre modellering for å se hvordan aksjeboken blir etter neste funding, eller etter konvertering av lån.

Book møte med Alex for å høre mer

The Funding Flywheel

Bygg ditt nettverk av investorer

Når du forbereder og lader opp til en finansieringsrunde så er det å bygge et sterkt investornettverk helt essensielt. Med OwnersRoom kan du enkelt bygge og håndtere ditt nettverk av potensielle investorer, samtidig som du gir de all informasjon de trenger for å investere.

Hent kapital digitalt

Ikke noe mer email, fysiske signaturer og scanning av dokumenter. Nå kan du enkelt sette opp terms for finansieringen, selektere investorene som skal inviteres, og lene deg tilbake. Med vårt dashboard får du full kontroll på prosessen mens signaturene ruller inn.

Hold dine aksjonærer fornøyde

Etter du har lukket runden må du allerede begynne å tenke på neste finansiering. Bruk OwnersRoom til å holde dine nye aksjonærer fornøyde, slik at de kan konverteres til ambassadører som vil delta i neste runde og hjelpe deg med å utvide nettverket ditt.

Fremhevet ressurs

The fundraising playbook

Vi vet at det å navigere de komplekse og omfattende prosessene rundt emisjoner kan være vanskelig. Derfor har vi samlet noen tips og triks for å gjøre reisen litt enklere.

I denne playbooken, som består av sjekklister, maler og eksempler, har vi presentert noen av de viktigste elementene når du forbereder selskapet ditt for å hente kapital.

The Fundraising Playbook - OwnersRoom