<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En kapitalutvidelse referer til en økning i selskapets aksjekapital. Dette kan gjøres ved en nyemisjon av aksjer eller ved en fondsemisjon

Ved en nyemisjon av aksjer utsteder selskapet nye aksjer til aksjonærer og eventuelt nye investorer. En nyemisjon av aksjer kan gjøres både ved at det tilføres ny kapital til selskapet og ved en gjeldskonvertering

En fondsemisjon innebærer at aksjekapitalen forhøyes ved bruk av selskapets frie egenkapital. Det skjer derfor hverken en tilføring av ny kapital eller en redusering av gjeld.

NB: Kapitalutvidelsen skal registreres i Foretaksregisteret før det har gått tre måneder fra tegningsfristens utløp. Hvis ikke dette har blitt gjort så ugyldiggjøres kapitalutvidelsen og selskapet må derfor behandle saken på nytt i en ekstraordinær generalforsamling

Lurer du på hvilke steg selskapet må gjennom i en emisjon? Her kan du lese mer om den juridiske prosessen for nyemisjon av aksjer.

Gjennomfør din neste emisjon digitalt!

Det perfekte verktøyet for å gjennomføre en kapitalinnhenting, hele prosessen blir mer profesjonell mens du sparer tid på alt det administrative!

fundraising and raising capital digitally