<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Selskapets aksjekapital finner man ved å gange sammen antall aksjer og aksjenes pålydende verdi. Aksjekapitalen sier derfor noe om hvor mye bunden egenkapital som har blitt tilført selskapet gjennom utstedelse av nye aksjer. 

Ved stiftelse av et aksjeselskap må det skytes inn minst kr. 30 000 i egenkapital. Aksjekapitalen kan økes ved en kapitalforhøyelse eller reduseres ved å slette aksjer i en kapitalnedsettelse. En kapitalnedsettelse kan dog ikke medføre at aksjekapitalen faller under kr. 30 000.

Aksjekapitalen er bunden egenkapital, som betyr at selskapet ikke kan benytte denne egenkapitalen til å betale utbytte uten først å tilby dekning til kreditorene. 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjekapitalen!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjekapitalen!

ABBONERE PÅ NYHETSBREV

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta nyheter, oppdateringer og tips fra oss rett i innboksen din.

FINN OSS

© copyright OwnersRoom 2020. All rights reserved.