Generalforsamling, vedtak om kapitalforhøyelse - Template

Her får du tilgang til både innkalling og protokoll fra generalforsamling med vedtak om kapitalforhøyelse!

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

Ved innhenting av kapital skal dette i utgangspunktet vedtas av generalforsamlingen, basert på et forslag fra styret. I denne templaten får du to dokumenter som gir deg det du trenger til å gjøre både innkalling til selve generalforsamlingen og protokoll til utsendelse i etterkant.

Du kan også bruke OwnersRoom til å holde kontroll på alle dokumenter og gjøre digital signering.

Disse dokumentene gir en mal for hvordan kapitalforhøyelse (ved innskudd i norske kroner) kan gjennomføres i generalforsamling. I tillegg til dokumentpakken, må en finansinstitusjon, autorisert regnskapsfører, revisor eller advokat bekrefte at selskapet har mottatt innskuddet. Kapitalforhøyelser må også alltid meldes til Foretaksregisteret.