Maler

Vi vet at det formelle ved eierskap og styrearbeid kan være utfordrende til tider. Derfor tilbyr vi en samling med dokumenter for ditt arbeid med styret og aksjonærer som forhåpentligvis kan gjøre livet ditt litt lettere!

Dokumenter

Application form for å hente kapital

Et enkelt Application form for å hente kapital fra investorer

Generalforsamling, kapitalforhøyelse

Innkalling og protokoll for generalforsamling med kapitalforhøyelse

Styremøte, vedta kapitalforhøyelse

Protokoll fra styremøte som vedtar kapitalforhøyelse (krever styrefullmakt)

Styremøte, forslag til kapitalforhøyelse

Protokoll fra styremøte med forslag til generalforsamlingen om kapitalforhøyelse

Forenklet generalforsamling, protokoll og innkalling

Innkalling til og protokoll fra en forenklet (ekstra)ordinær generalforsamling

Styremøte, innkalling til generalforsamling

Protokoll fra styremøte med innkalling til (ekstra)ordinær generalforsamling

Opsjonsprogram for ansatte - månedlig vesting

Excel fil for å håndtere ansatteopsjoner med månedlig vesting

Flere maler kommer snart. Følg med fremover!

Fremhevet ressurs

The fundraising playbook

Vi vet at det å navigere de komplekse og omfattende prosessene rundt emisjoner kan være vanskelig. Derfor har vi samlet noen tips og triks for å gjøre reisen litt enklere.

I denne playbooken, som består av sjekklister, maler og eksempler, har vi presentert noen av de viktigste elementene når du forbereder selskapet ditt for å hente kapital.

The Fundraising Playbook - OwnersRoom

Klar til å sette i gang?

Du kan bruke OwnersRoom til å arkivere og dele alle disse dokumentene med aksjonærer og styret, og hente inn digitale signaturer når det trengs!