Styremøte, innkalling til generalforsamling - Template

Protokoll fra styremøte med vedtak om å kalle inn selskapets aksjonærer til generalforsamling

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

I denne templaten får du en mal på en protokoll fra styremøte med innkalling til generalforsamling. Denne kan fint utvides til å inkludere andre punkter som styret har diskutert eller vedtatt.

OwnersRoom kan brukes til å holde kontroll på alt av styredokumenter og signere denne protokollen digitalt.

Det skal føres protokoll fra et styremøte. Protokollen skal angi tid, sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Dette dokumentet er en mal for protokoll fra styremøte som enten kan avholdes som fysisk møte, over telefon eller ved sirkulasjon av dokumenter.