Opsjoner for ansatte - månedlig vesting

Denne excel-filen kan brukes for å håndtere et opsjonsprogram for ansatte når man bruker månedlig vesting.

Hva du får

I denne malen kan du håndtere vesting av opsjoner på både individuelt og aggregert nivå, sammen med annen viktig data.

Vær oppmerksom på at denne første versjonen kun støtter opsjonsprogram hvor det brukes månedlig vesting.

Dette dokumentet kan brukes til å holde oversikt over ansatteopsjoner med månedlig vesting.

Du trenger kun å legge inn cliff og antall år opsjonene skal vestes over for hver enkelt ansatt, og så tar filen seg av resten!