Innkalling og Protokoll for forenklet generalforsamling - Template

Skaff det du trenger for å gjennomføre en forenklet generalforsamling med template på både innkalling og protokoll.

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

En forenklet generalforsamling er en enkel og effektiv måte å kunne gjennomføre en heldigital generalforsamling

I denne templaten får du to dokumenter som gir deg det du trenger til å gjøre både innkalling til selve generalforsamlingen og protokoll til utsendelse i etterkant. Du kan også bruke OwnersRoom til å holde kontroll på alle dokumenter og gjøre digital signering.

Denne innkalling/protokoll fra generalforsamling (både ordinær og ekstraordinær) er utformet etter reglene om forenklet generalforsamling iht reglene i aksjeloven 5-7 og 5-7a. Dersom disse reglene ikke følges vil reglene i aksjeloven § 5-8 til § 5-16 måtte følges for å oppfylle alle regler ved avholdelse av generalforsamling.