Kapitalforhøyelse ved styrefullmakt

Protokoll fra styremøte som vedtar en økning av selskapets aksjekapital. Vær oppmerksom på at denne krever at styret har fått en styrefullmakt av generalforsamlingen for å være gyldig.

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

Dette dokumentet kan brukes for å formelt vedta en økning i selskapets aksjekapital (f.eks. etter man har hentet kapital ved å utstede nye aksjer til investorer) hvis selskapet har fått en styrefullmakt fra generalforsamlingen.

For å fylle ut dokumentet trenger du å sette inn navnet på personen som har fått fullmakt til å formelt tegne på vegne av investorene, samt inkludere en liste av alle investorer og hvor mange aksjer de har fått allokert i vedlegget.

Denne kan brukes sammen med vårt Application form når du skal hente kapital, ettersom det dokumentet gir selskapet fullmakt til å gjennomføre den formelle tegningen.

Du kan også bruke OwnersRoom til å enkelt håndtere alle styredokumenter og signere protokoller digitalt.

Dette dokumentet kan brukes for å vedta en økning i selskapets aksjekapital, gitt at styret har fått en styrefullmakt fra generalforsamlingen.