Hent kapital med vårt Application Form

Et application form som forenkler prosessen med å hente kapital fra investorer. Dette dokumentet gir selskapet fullmakt til å formelt tegne på vegne av investoren.

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

Dette Application form er laget for å gjøre prosessen med å hente kapital fra investorer så friksjonsfri som mulig. Når du sender dette dokumentet til en investor trenger de bare å fylle ut deres informasjon og maksimal sum de ønsker å investere, og signere dokumentet til slutt. Hvis dere har noen spesifikke terms kan de også legges ved som et vedlegg.

Dokumentet gir selskapet en fullmakt til å gjøre den formelle tegningen av nye aksjer på vegne av investoren, enten i en generalformsamling eller i et styremøte (hvis styret har fått en styrefullmakt).

Dette gir også selskapet full fleksibilitet, ettersom de står fritt til å allokere aksjene slik de ønsker.

Dette Application form gir selskapet fullmakt til å håndtere den formelle tegningen av aksjer på vegne av investoren, og forenkler prosessen for begge parter.