Styremøte, forslag til kapitalforhøyelse - Template

Protokoll fra styremøte med forslag til vedtak om kapitalforhøyelse i generalforsamling

Template forenklet generalforsamling

Hva du får

Denne protokollen fra styremøte kan brukes når styret skal foreslå til generalforsamlingen å øke selskapets aksjekapital, som er vanlig ved innhenting av kapital fra investorer eller ansatte.

Du kan også bruke OwnersRoom til å holde kontroll på alle styredokumenter og signere protokoller digitalt.

Det skal føres protokoll fra et styremøte. Protokollen skal angi tid, sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Dette dokumentet er en mal for protokoll fra styremøte som enten kan avholdes som fysisk møte, over telefon eller ved sirkulasjon av dokumenter.