<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital finner man ved å gange sammen antall aksjer og aksjenes pålydende verdi. Aksjekapitalen sier derfor noe om hvor mye bunden egenkapital som har blitt tilført selskapet gjennom utstedelse av nye aksjer. 

Ved stiftelse av et aksjeselskap må det skytes inn minst kr. 30 000 i egenkapital. Aksjekapitalen kan økes ved en kapitalforhøyelse eller reduseres ved å slette aksjer i en kapitalnedsettelse. En kapitalnedsettelse kan dog ikke medføre at aksjekapitalen faller under kr. 30 000.

Aksjekapitalen er bunden egenkapital, som betyr at selskapet ikke kan benytte denne egenkapitalen til å betale utbytte uten først å tilby dekning til kreditorene. 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjekapitalen!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjekapitalen!