<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjeklasse

Gjennom selskapets vedtekter kan det bestemmes at selskapet skal ha ulike aksjeklasser. Ulike aksjeklasser benyttes gjerne for å skille mellom aksjonærenes rettigheter. For eksempel kan vedtektene bestemme at A-aksjer gir stemmerett ved selskapets generalforsamling, mens B-aksjer ikke gir stemmerett. Det kan også bestemmes at en aksjeklasse skal gi fortrinnsrett på utbytte eller gevinst ved salg av selskapet. Slike aksjer kalles preferanseaksjer.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom for profesjonell håndtering av selskapets eierskap!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom for profesjonell håndtering av selskapets eierskap!

Maybe one of our blogs could help?

Fundraising never sleeps

By Ivar Kroghrud

It is almost unbelievable how amateurish most small companies are at raising capital. Luckily there are ways to fix this.

I’ve been involved in more than a dozen companies over the last decade. Usually from the very beginning as the companies were founded and found their initial traction, but also at later stages when companies were established and in pursuit of ambitious growth targets… 

fundraising never sleeps