<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjelikviditet

Likviditet er et begrep som brukes for å beskrive hvor lett omsettelig et verdipapir eller en verdigjenstand er. For eksempel vil aksjer i børsnoterte selskaper generelt være mer likvide enn aksjer i unoterte selskap fordi børsen fungerer som en markedsplass for omsetting av aksjer.

Les gjerne vårt blogginnlegg om verdien av å tilrettelegge for aksjelikviditet i unoterte selskaper.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Unoterte selskaper bruker OwnersRoom til å holde styr på aksjetransaksjoner.

Visit our blog for more!

Why you should send regular investor updates

By Mattias H. Ødegaard

If you’re reading this, chances are you have recently closed a funding round or you’re looking to raise capital sometime during the coming months. In either case, you should start sending investor updates on a regular basis. Here’s why.

1. Raising Follow-on capital becomes easier

2. Activating your investors becomes easier

3. Improves relationship with potential investors

4. Your investors deserve regular updates

Why you should send investor updates