<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjonæravtale

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom to eller flere eiere av et aksjeselskap. Avtalen kommer i tillegg til selskapets vedtekter. Mens bestemmelsene i vedtektene gjelder alle aksjonærene, gjelder aksjonæravtalen kun de partene som inngår eller tiltrer avtalen.

En aksjonæravtale vil ofte omhandle punkter som for eksempel omsetning av selskapets aksjer, medsalgsplikt (drag-along right) og medsalgsrett (tag-along right). Dersom man ikke har en aksjonæravtale legges aksjeloven til grunn for å regulere forholdet mellom eierne.

Resqunit logo
Quote

We did our latest fundraising through OwnersRoom, and it was incredible how much time we saved... 10X easier and better control of the process!

Helge Trettø Olsen / CEO, Resqunit - raising capital on OwnersRoom

Helge Trettø Olsen

CEO

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å samle all dokumentasjonen for styret, aksjonærer og potensielle nye investorer på ett sted!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å samle all dokumentasjonen for styret, aksjonærer og potensielle nye investorer på ett sted!