<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjonærregisteroppgave

Alle norske aksjeselskaper skal levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år. Oppgaven viser alle endringene som selskapet har hatt i sin aksjeeierbok i løpet av året og gir Skatteetaten grunnlag for å hjelpe aksjonærene med å fylle ut skattemelding riktig.

Fristen for innlevering er 31. januar og for sen innlevering medfører daglige tvangsmulkt. Hvis oppgaven ikke blir godkjent så vil heller ikke aksjonærene få forhåndsutfylt det skattepliktige beløpet i sine respektive skattemeldinger. Hver aksjonær må da levere en tilleggsoppgave til Skatteetaten. Det lønner seg derfor å være tidlig ute med innlevering så man har tid til å ordne opp i eventuelle feil før fristen for godkjenning!

 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjeeierboken digitalt!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre endringer i aksjeeierboken digitalt!