<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Brøkaksjer

En eierandel som er mindre enn én aksje kalles for en brøkaksje. Brøkaksjer kan oppstå ved en aksjesplitt eller på grunn av utilsiktede avrundingsfeil ved utstedelse av nye aksjer.

Eksempler:

Ved en 3-for-2 aksjesplitt vil det lages tre aksjer for annenhver aksje i selskapet. Alle investorer som eier et oddetallsantall aksjer vil da ende opp med brøkaksjer etter splitten (for eksempel blir 3 aksjer til 4,5 aksjer og 9 aksjer blir til 13,5 aksjer).

I private selskaper oppstår brøkaksjer gjerne på grunn av regnefeil i forbindelse med emisjoner. Hvis det for eksempel utstedes totalt 4 000 nye aksjer som fordeles likt på tre investorer, så vil hver investor ende opp med 1 333,33 aksjer. For å unngå brøkaksjer bør selskapet heller utstede 3 999 aksjer eller 4 002 aksjer (eller et annet antall som er delelig på 3).

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre aksjeeierboken digitalt, så er du sikker på å slippe brøkaksjer!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre aksjeeierboken digitalt, så er du sikker på å slippe brøkaksjer!