<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Cap table

En cap table (eller capitalization table) er en sammenstilling som viser frem selskapets egenkapitaleiere, verdipapirer og alle de ulike finansieringsrundene selskapet har vært gjennom. 

Sammenstillingen bør gi en full oversikt over kravene på selskapets egenkapital. Et godt cap table bør derfor vise selskapets aksjeklasser, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån. Videre bør det vise hvordan tildelingen var ved de ulike finansieringsrundene, samt selskapets verdiutvikling fra runde til runde.

Til sammenligning gir aksjeeierboken kun oversikt over selskapets utestående aksjer og aksjonærenes informasjon. Mens alle norske selskaper er lovpålagt å føre en aksjeeierbok brukes cap table mest av oppstarts- og vekstselskaper som har et spesielt behov for å hente løpende egenkapitalfinansiering fra eksterne investorer. Investorene ønsker å se et cap table fordi det gir en oversikt over det fullt utvannede eierskapet samt de tidligere finansieringsrundene.

Digital cap table / digital aksjeeierbok - Ownersroom
OwnersRoom tilbyr en digital aksjebok hvor du og dine investorer får full oversikt over eierstrukturen. Enkelt registrer transaksjoner og emisjoner med få klikk, og alle endringer logges rett inn i endringsloggen slik at du har kontroll på historikken til din aksjeeierbok.
Digital cap table / digital aksjeeierbok - Ownersroom
Navidium logo

OwnersRoom provided us with everything we needed to handle such a complex deal, and I honestly do not know how we would have done this without it!

Hilde Støle Pettersen

Hilde Støle Pettersen

Momentum Partners // Lead investor