<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

I et datarom strukturerer man opp dokumentasjonen som trengs for å gjennomføre en effektiv selskapsgjennomgang (due diligence på engelsk) i forbindelse med eksempelvis kapitalforhøyelser eller eierskifter. 

Hvor omfattende dokumentasjonen i datarommet bør være avhenger blant annet av hvilken type transaksjon det er snakk om, størrelsen på transaksjonen og hvem investorene er. For eksempel stilles det langt større krav til dokumentasjon i store M&A transaksjoner sammenlignet med dokumentasjonen som er nødvendig når et oppstartselskap henter penger fra engleinvestorer. 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom som sitt virtuelle datarom. Sett i gang her – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom som sitt virtuelle datarom. Sett i gang her – det er helt gratis!