<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Når skal nye aksjonærer innføres i aksjeeierboken? Det kommer an på om den nye eieren har kommet inn gjennom en emisjon eller en annenhåndstransaksjon.

Ved en emisjon skal nye eiere innføres på det tidspunktet aksjene gir rettigheter i selskapet, normalt når emisjonen er registrert i Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §4-9, §10-10 og §10-11. Et unntak gjelder hvis det står skrevet i generalforsamlingsprotokollen at aksjene gir rettigheter tidligere, for eksempel allerede ved dato for tildeling eller ved dato for oppgjør av aksjeinnskuddet.

Ved en annenhåndstransaksjon så gjelder Aksjeloven §4-7, som sier at aksjonæren skal føres inn i aksjeeierboken så snart den nye eieren har meldt inn kjøpet til selskapet og oppgjøret er gjennomført.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å holde full kontroll på aksjeeierboken!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å holde full kontroll på aksjeeierboken!