<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Aksjeloven åpner for bruk av elektroniske hjelpemidler for å gjennomføre eller delta på generalforsamlingen: 

  • Selskapet kan gjennomføre en forenklet generalforsamling som åpner for at møtet kan avholdes over videokonferanse, telefon, mail eller lignende. 
  • Aksjeloven sier også at aksjonærene har rett til å delta på møtet via digitale hjelpemidler, med mindre styret har saklig grunn for å nekte dette. Digital deltagelse forutsetter at både deltagelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte. Selskapet kan også vedtektsfeste andre krav for digital deltagelse.
  • Selskapet kan i vedtektene også åpne for at stemmegivning kan gjennomføres skriftlig og digitalt i forkant av generalforsamlingen. 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser digitalt!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser digitalt!