<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Hva er en ekstraordinær generalforsamling?

Dette er rett og slett en generalforsamling som kommer i tillegg til den årlige ordinære generalforsamlingen. Typisk kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling dersom det ikke er ønskelig å vente helt til neste ordinære generalforsamling før man får behandlet en sak. Både styret, revisor og aksjonærer som representerer en tidel av aksjekapitalen kan kreve at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling. Som i en ordinær generalforsamling er det fortsatt styrets ansvar å kalle inn, gjennomføre og protokollføre møtet, selv om kravet fremsettes av aksjonærer eller revisoren.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser! Kom i gang gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser! Kom i gang gratis her.