<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Selskapet kan gjennomføre en forenklet generalforsamling som ikke stiller krav til at det avholdes et fysisk møte og der man slipper å følge kravene i Aksjeloven §§5-8 til 5-16. Dette vil si at man slipper å følge de formelle kravene som stilles til innkallingen og gjennomføringen av generalforsamlingsmøtet. Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan forenkles.

Kravene for å gjennomføre en forenklet generalforsamling er at: 

  • Ingen aksjonærer motsetter seg at det gjennomføres forenklet generalforsamling;
  • Alle aksjonærene skal kunne delta på en egnet måte, for eksempel via telefon, videokonferanse, ved sirkulasjon av utkast til generalforsamlingsprotokoll eller lignende;
  • Styreleder, daglig leder og revisor kan kreve behandling av en sak og skal også gis mulighet til å uttale seg om saken ved generalforsamlingen.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser. Sett i gang gratis her!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser. Sett i gang gratis her!