<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Ved fastsettelse av selskapets skattegrunnlag skal unoterte aksjeselskaper fastsette formuesverdien av sine aksjer. 

Når aksjonærene i unoterte selskaper skal fastsette sine egne formuesverdier skal de ta utgangspunkt i den formuesverdien selskapet hadde 1. januar året før inneværende skattefastsettingsår (se Skatteloven §4-12). Aksjonærenes formuesverdi settes da til 75% av deres forholdsmessige andel av selskapets samlede formuesverdi 1. januar året før. Dersom selskapet gjennomførte en emisjon eller kapitalnedsettelse året før skattefastsettingsåret skal det derimot tas utgangspunkt i selskapets formuesverdi 1. januar i inneværende år.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Tusenvis av investorer får formuesverdien kommunisert via OwnersRoom. Sett i gang gratis her!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Tusenvis av investorer får formuesverdien kommunisert via OwnersRoom. Sett i gang gratis her!