<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Lovens hovedregel for emisjoner er at selskapet må gjøre en såkalt fortrinnsrettsemisjon. I en slik emisjon har aksjonærene en proratarisk fortrinnsrett til de nye aksjene som utstedes i emisjonen, jf. Aksjeloven §10-4

Fortrinnsretten kan fravikes ved flertall som for vedtektsendring i generalforsamlingen, som muliggjør en såkalt rettet emisjon. Dette innebærer at styret kan rette emisjonen mot et bestemt utvalg av aksjonærene eller mot helt nye investorer. Dette vil medføre utvanning av de øvrige aksjonærenes eierandeler og en rettet emisjon må derfor begrunnes med saklig grunn. 

For vekstselskaper vil det ofte være nødvendig å gjennomføre en rettet emisjon fordi man typisk må henvende seg til nye investorer for å få hentet inn ønsket beløp. Dette krever at aksjonærenes fortrinnsrett må fravikes.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Sett i gang gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Sett i gang gratis her.