<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Styret har ansvar for protokollføring av beslutningene som tas ved generalforsamlingen. Generalforsamlingsprotokollen skal skrives uavhengig av hvilken type generalforsamling som har blitt avholdt. Den skal signeres av styreleder og minst én annen person som velges av generalforsamlingen. 

Det stilles en rekke formelle krav til protokollen. Her er en oversikt:

  • Selskapets navn;
  • Dato og sted for avholdelse av møtet;
  • Godkjenning av innkallelsen;
  • Fortegnelsen over fremmøtte som viser samlet stemmerett, antall aksjer og andel av aksjekapitalen som er til stede ved møtet;
  • Beslutningene som ble tatt. Denne skal vise utfallet av avstemmingen, inkludert antall avgitte stemmer, antall aksjer og andel av aksjekapitalen for og imot.

For en forenklet generalforsamling holder det at enten styreleder eller en annen utpekt av generalforsamlingen signerer protokollen. Protokollen fra forenklet generalforsamling skal også inkludere beslutningen om at møtet er avholdt som en forenklet generalforsamling.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Med OwnersRoom kan du enkelt holde generalforsamlingsprotokoller tilgjengelig for eierne etter møtets gjennomføring. Sett i gang her – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Med OwnersRoom kan du enkelt holde generalforsamlingsprotokoller tilgjengelig for eierne etter møtets gjennomføring. Sett i gang her – det er helt gratis!