<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Styret innkaller til generalforsamlingen med en skriftlig melding. Meldingen må sendes senest én uke før avholdelse av møtet, med mindre annet er vedtektsfestet. Innkallingen skal inneholde:

  • Tid og sted for møtet;
  • Forslag til dagsorden med de sakene som skal opp til behandling;
  • Opplysninger om eventuelle forslag til vedtektsendringer.

I tillegg skal eventuelle vedlegg til innkallingen holdes tilgjengelig for aksjonærene senest én uke før møtet. For ordinær generalforsamling gjelder dette for eksempel årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetning. Vedleggene skal sendes til aksjonærene med mindre selskapet har vedtektsfestet at dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. I så fall må innkallingen opplyse om internettadressen, og aksjonærene kan fremdeles kreve å få dokumentene tilsendt.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Tusenvis av investorer mottar innkalling til generalforsamling via OwnersRoom. Sett i gang her – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Tusenvis av investorer mottar innkalling til generalforsamling via OwnersRoom. Sett i gang her – det er helt gratis!