<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Lovverket stiller veldig få krav til informasjonsdeling fra selskapet til aksjonærene. Utover den årlige ordinære generalforsamlingen der årsregnskapet skal godkjennes så trenger i utgangspunktet ikke det private selskapet å dele noe informasjon med eierne sine. 

For investorene skaper dette en voldsom kontrast til det å investere i børsnoterte selskaper, der informasjonen man trenger i investeringsprosessen er enkelt tilgjengelig i flere ulike kanaler. I tillegg til lovpålagte kvartalsoppdateringer fra selskapene så kan investorene i børsnoterte selskaper også finne informasjon i media, offentlige databaser og gjennom dekningen til et stort analytikerkorps. 

 

Hvorfor bør private selskaper oppdatere eierne sine jevnlig?

Selv om loven stiller få krav til informasjonsdeling i unoterte selskaper så anbefaler vi å lage en plan for å holde investorene oppdatert om selskapets utvikling. Dette er spesielt viktig hvis man driver et selskap der man trenger vekstkapital i årene som kommer. 

Her er tre gode grunner til å sende jevnlige investoroppdateringer:

  • Ved å holde eierne oppdatert så øker man deres interesse og engasjement. Dette er utelukkende positivt for selskapet. Selskaper som er proaktive og går aktivt inn for å skape en god investoropplevelse kan i større grad regne med å få drahjelp, introduksjoner og ny kapitaltilførsel fra eierne sine, sammenlignet med selskaper som aldri involverer eierne i utviklingen av selskapet.
  • Ingen nyheter kan fort tolkes som dårlige nyheter! Investorer at vant med at når ting går dårlig så hører de ofte ikke om dette fra porteføljeselskapene sine. Mange selskaper ønsker kun å dele de gode nyhetene, så når det blir helt stille er det lett for investorene å trekke uriktige konklusjoner om selskapets utvikling. Dette er uheldig, spesielt hvis man driver et vekstselskap som trenger ny kapitaltilførsel fra eierne sine.
  • Investorer får ofte mye og god informasjon når selskapet trenger påfyll av kapital, men så skrur selskapet av informasjonsflyten så snart pengene er på bok. Dette skaper et dårlig inntrykk hos eierne. De har satset pengene sine på selskapet, så det minste man kan gjøre er å fortelle dem hvordan selskapet går!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges mest profilerte vekstselskaper bruker OwnersRoom til å kommunisere med eierne sine på en profesjonell og effektiv måte. Sett i gang du også – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges mest profilerte vekstselskaper bruker OwnersRoom til å kommunisere med eierne sine på en profesjonell og effektiv måte. Sett i gang du også – det er helt gratis!