<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Et konvertibelt lån gir långiveren rett til å kreve utstedt aksjer enten mot innskudd i penger eller ved at man bruker motregning av lånet til å dekke aksjekostnaden. Konvertible lån dekkes av Aksjelovens kapittel 11.

Hvorfor bruke konvertibelt lån?

Å bruke et konvertibelt lån istedenfor enten vanlig lån eller aksjer kan være gunstig for både selskapet og investoren.

  • Selskapet får lavere rentekostnader enn ved et vanlig lån fordi långiver også kompenseres gjennom retten til å konvertere lånet til aksjer. 
  • Investoren får på sin side muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet senere uten å måtte forplikte seg til dette. Hvis selskapet går bra så vil investoren ønske å konvertere lånet til eierandeler i selskapet. Hvis selskapet går dårlig så velger investoren å få tilbakebetalt lånet med renter.

Få kontroll på eierstrukturen med digital aksjebok!

Vi støtter aksjer, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån. Med vår digitale aksjeeierbok trenger du aldri å håndtere eierskapet i Excel igjen!

digital cap table and securities management