<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Nominell verdi per aksje (eller aksjens pålydende) er aksjeverdien første gang selskapet utstedte aksjer. 

Nominell verdi per aksje kan også økes senere gjennom en aksjespleis eller en såkalt fondsemisjon der selskapet benytter egne midler til å øke aksjekapitalen. 

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser. Sett i gang i dag – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser. Sett i gang i dag – det er helt gratis!

Visit our blog for more!

Why you should send regular investor updates

By Mattias H. Ødegaard

If you’re reading this, chances are you have recently closed a funding round or you’re looking to raise capital sometime during the coming months. In either case, you should start sending investor updates on a regular basis. Here’s why.

1. Raising Follow-on capital becomes easier

2. Activating your investors becomes easier

3. Improves relationship with potential investors

4. Your investors deserve regular updates

Why you should send investor updates