<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Aksjer i unoterte selskaper er omsettelige så lenge ikke selskapets vedtekter eller aksjonæravtale bestemmer annet. Dette betyr derimot ikke at det er knirkefritt å handle aksjer i private selskaper. For eksempel gir loven de eksisterende aksjonærene forkjøpsrett på aksjer som allerede har blitt solgt (med mindre kjøper og selger er nærstående eller hvis spesielle regler er fastsatt i vedtektene). I tillegg kan aksjekjøpet blokkeres av styret dersom det foreligger saklig grunn (med mindre vedtektene spesifiserer annet). 

Hvordan håndteres en aksjetransaksjon i et unotert selskap?

Aksjelovens kapittel 4 regulerer annenhåndsomsetning av aksjer i private selskaper. 

Ved en annenhåndstransaksjon i et aksjeselskap har kjøperen plikt om å melde fra til selskapet om sitt aksjekjøp. Når kjøperen har meldt inn kjøpet og betalt selgeren for aksjene så plikter selskapet umiddelbart å innføre den nye aksjonæren i aksjeeierboken sin. Kjøperen skal samtidig ha melding om denne innføringen, og meldingen skal inneholde dato for innføring samt de detaljene som er innført om kjøperen i aksjeeierboken. Denne meldingen utgjør kjøperens aksjebevis

 

Så lenge selskapets vedtekter ikke bestemmer annet så har alle de øvrige aksjonærene forkjøpsrett på aksjene som har skiftet eier. Dette betyr at selskapet må melde fra til eierne om at de har rett til å overta aksjene – les mer hvordan man håndterer forkjøpsrett her.

Les gjerne vårt blogginnlegg om hvordan unoterte selskaper kan øke omsetteligheten av sine aksjer og hvilken verdi dette skaper for selskapet og eierne.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Gjør som Norges ledende vekstselskaper: Bruk OwnersRoom til å håndtere endringer i aksjeeierboken!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Gjør som Norges ledende vekstselskaper: Bruk OwnersRoom til å håndtere endringer i aksjeeierboken!