<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En opsjon er en type derivat som gir innehaveren en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir (for eksempel én eller flere aksjer) til en gitt pris innen en bestemt tidsfrist.

En rett til å kjøpe det underliggende verdipapiret kalles for en kjøpsopsjon, mens en rett til å selge kalles for en salgsopsjon. Den forhåndsbestemte prisen man kan kjøpe verdipapiret til kalles for «strike price».

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å føre opsjoner i sine cap tables.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å føre opsjoner i sine cap tables.

Maybe one of our blogs could help?

Fundraising never sleeps

By Ivar Kroghrud

It is almost unbelievable how amateurish most small companies are at raising capital. Luckily there are ways to fix this.

I’ve been involved in more than a dozen companies over the last decade. Usually from the very beginning as the companies were founded and found their initial traction, but also at later stages when companies were established and in pursuit of ambitious growth targets… 

fundraising never sleeps