<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En preferanseaksje gir fortrinnsrett i forhold til andre aksjer ved konkurs, utbytte eller salg av selskapet. Rettighetene som knyttes til preferanseaksjene kan variere fra selskap til selskap og reguleres i selskapets vedtekter, på lik linje med rettighetene til de øvrige aksjeklassene

Selv om preferanseaksjer er et egenkapitalinstrument så har de ofte mye til felles med gjeldsinstrumenter. For eksempel vil eierne av preferanseaksjer typisk ha rett til å få sine krav innfridd før de øvrige aksjonærene (men etter långiverne) dersom selskapet går konkurs, og retten til utbytte eller salgsgevinst kan være begrenset opp til et bestemt beløp. I tillegg har preferanseaksjer normalt ikke stemmerett ved generalforsamlingen. Man kan derfor anse preferanseaksjer som en slags hybrid av et egenkapitalinstrument og et gjeldsinstrument.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre selskapets aksjebok.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre selskapets aksjebok.