<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Revisjonsberetningen i forbindelse med årsregnskapet er revisors skriftlige uttalelse om informasjonen som gis fra selskapet. Uttalelsen er ment for å gi regnskapsbrukerne en bekreftelse på at selskapets årsregnskap ikke inneholder vesentlige feil.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å holde all relevant dokumentasjon tilgjengelig for styret, eierne og potensielle nye investorer. Sett i gang i dag – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å holde all relevant dokumentasjon tilgjengelig for styret, eierne og potensielle nye investorer. Sett i gang i dag – det er helt gratis!

Maybe one of our blogs could help?

Fundraising never sleeps

By Ivar Kroghrud

It is almost unbelievable how amateurish most small companies are at raising capital. Luckily there are ways to fix this.

I’ve been involved in more than a dozen companies over the last decade. Usually from the very beginning as the companies were founded and found their initial traction, but also at later stages when companies were established and in pursuit of ambitious growth targets… 

fundraising never sleeps