<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En selskapsgjennomgang (eller due diligence) er en prosess der partene i en emisjon eller selskapstransaksjon gjennomlyser bedriftens operasjonelle, rettslige, økonomiske og tekniske forhold. Prosessen sikrer at kjøper får mulighet til å avdekke eventuelle forhold som kan påvirke prisingen eller transaksjonen forøvrig. For selger sikrer en selskapsgjennomgang at all informasjon om selskapet er tilgjengelig på transaksjonstidspunktet slik at man unngår at det dukker opp skjulte mangler som kan medføre rettstvister i etterkant av transaksjonen. 

For å kunne gjennomføre en effektiv og sikker selskapsgjennomgang bygges det normalt opp et datarom hvor all den nødvendige dokumentasjonen struktureres og klargjøres for gjennomgang fra de potensielle investorene.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Gjør som Norges ledende vekstselskaper: Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapsgjennomgangen ved deres neste emisjon.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Gjør som Norges ledende vekstselskaper: Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapsgjennomgangen ved deres neste emisjon.