<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Utestående aksjer refererer til aksjene som allerede eksisterer i et selskap. I tillegg til disse kommer nye aksjer som man vet at vil oppstå ved utøvelse av eksisterende tegningsretter og konvertering av konvertible lån.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Flere av Norges mest kjent vekstselskaper bruker OwnersRoom til å holde aksjeeierboken oppdatert og tilgjengelig for eierne. Sett i gang du også!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Flere av Norges mest kjent vekstselskaper bruker OwnersRoom til å holde aksjeeierboken oppdatert og tilgjengelig for eierne. Sett i gang du også!

Visit our blog for more!

Why you should send regular investor updates

By Mattias H. Ødegaard

If you’re reading this, chances are you have recently closed a funding round or you’re looking to raise capital sometime during the coming months. In either case, you should start sending investor updates on a regular basis. Here’s why.

1. Raising Follow-on capital becomes easier

2. Activating your investors becomes easier

3. Improves relationship with potential investors

4. Your investors deserve regular updates

Why you should send investor updates