<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Vedtektene kan tenkes på som selskapets grunnlov. De er en del av selskapets stiftelsesgrunnlag og bestemmelsene her overstyrer de andre selskapsdokumentene slik som aksjonæravtalen og aksjekjøpsavtaler. Bestemmelsene i selskapets vedtekter kan settes fritt, så lenge de ikke strider med ufravikelige rettsregler.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å samle all dokumentasjon for styret, aksjonærene og de potensielle nye investorer på ett sted.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å samle all dokumentasjonen for styret, aksjonærene og de potensielle nye investorer på ett sted.

Maybe one of our blogs could help?

Fundraising never sleeps

By Ivar Kroghrud

It is almost unbelievable how amateurish most small companies are at raising capital. Luckily there are ways to fix this.

I’ve been involved in more than a dozen companies over the last decade. Usually from the very beginning as the companies were founded and found their initial traction, but also at later stages when companies were established and in pursuit of ambitious growth targets… 

fundraising never sleeps