Hvordan Resqunit bruker OwnersRoom til å kommunisere med deres investorer

Investorer   200+

Grunnlagt   2018

Sted   Sandnes, Norway

Hvordan Resqunit bruker OwnersRoom til å kommunisere med deres investorer

Om Resqunit

Resqunit er et norsk selskap som vil redusere den globale effekten av “spøkelsesfiske”, altså tapt fiskeredskap som fisker til evig tid på havbunnen. 

Selskapets løsninger er basert på en reservebøye som monteres på fiskeutstyr som for eksempel (men ikke begrenset til) hummer- og krabbeteiner. Dersom teinen går tapt og er i vannet over lengre tid, frigjøres reservebøyen. Bøyen flyter til overflaten, og er festet til teinen med et kraftig tau – utstyret kan trekkes opp av havet. Fiskeren sparer penger og man har fjernet utstyr fra havbunnen som både forsøpler og utgjør en trussel for dyreliv. Fremtidens satsing for selskapet inkluderer elektronikk og innsamling av havdata.

Selskapet vil ha oppnå et mer bærekraftig globalt fiske gjennom kunnskap, bevissthet, datainnsamling og innovative produkter.

Quote

Vi brukte OwnersRoom ved vår siste kapitalinnhenting, og det var helt utrolig hvor mye tid vi sparte

Helge Trettø Olsen / CEO, Resqunit - raising capital on OwnersRoom

Helge Trettø Olsen

CEO

Kapitalinnhenting gjort enkelt

Selskapet ble grunnlagt i 2018 og har per januar 2021 mer enn 200 investorer om bord. Etter en svært suksessfull folkefinansiering begynte Resqunit å bruke OwnersRoom for å holde god kontakt med de nye aksjonærene, og de brukte nylig løsningen til å hente en ny runde fra eksisterende investorer.

CEO Helge Trettø Olsen beskriver bruken av OwnersRoom:

– Vi brukte OwnersRoom ved vår siste kapitalinnhenting, og det var helt utrolig hvor mye tid vi sparte. Vi opprettet emisjonen og hentet inn alle tegningsblanketter med digital signering. Dashbordet ga oss en god oversikt over hvem som ville delta, hvor mye de vil tegne for,samt hvem vi trengte å følge opp med. 10X lettere og mye bedre kontroll på prosessen!

Opparbeide og vedlikeholde engasjement og tillit

OwnersRoom har i dag blitt en essensiell del av selskapets hverdag, og brukes til å håndtere alt fra selskapets aksjeeierbok med hundrevis av investorer til å passe på at alle dokumenter har nødvendige signeringer og er tilgjengelige for de riktige parter.

Kommunikasjonsansvarlig Per Waagen kommenterte også:

– Det er svært viktig for oss at vi har solid kommunikasjon mot våre aksjonærer. Vi mener det er essensielt å dele jevnlige nyheter for å skape engasjement og bygge gjensidig tillit mellom ulike interessenter og selskapet på en enkel og effektiv måte. OwnersRoom har blitt et viktig verktøy for Resqunit for å oppnå nettopp dette.

Bruk OwnersRoom til å håndtere din kapitalinnhenting

Sett opp en trial eller ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe deg