Den enkleste måten å håndtere investorer

Å opprettholde gode relasjoner med investorene mens man drifter et selskap kan være vanskelig når man ikke har et godt system på plass. OwnersRoom gjør det enklere ved å fasilitere for effektivitet og profesjonalitet. Her har vi samlet 4 bruksområder våre kunder har dratt frem når det kommer til håndtering av investorene med OwnersRoom.

1. Friksjonsfri håndtering av investorene

Deling av dokumenter og innhenting av signaturer fra forskjellige interessenter kan være ganske tidkrevende. Med OwnersRoom kan enhver kontakt i ditt nettverk legges til i grupper basert på deres rolle i selskapet, som gjør det enkelt for deg å differensiere kommunikasjonen og styre tilgangen til dokumenter. 

Dokumentrommet brukes til å dele dokumenter, presentasjoner eller regneark med de forskjellige medlemmene du har invitert inn, og skulle du trenge å signere en protokoll fra generalforsamling eller styremøte kan dette enkelt gjøres rett fra dokumentrommet.

2. Enkel håndtering av aksjeboken

OwnersRoom hjelper deg med å holde styr på hvem som eier hva (enten det er konvertible lån, opsjoner eller aksjer) slik at dine investorer kan være trygge på at du har alt under kontroll. Aksjonærene får tilgang til siste versjon av aksjeboken mens du kan både registrere og holde styr på alle transaksjoner.

Product - Digital cap table

3. Hold aksjonærene oppdatert

Product - Updates and analytics

Det har aldri vært lettere å holde investorene oppdatert. Del en oppdatering og send den ut som en brandet e-post til utvalgte medlemmer basert på gruppene du har satt opp. Ved hjelp av analytics får du innsikten du trenger for å allokere tiden rett, og samtidig vil du kunne se hvilke investorer som holder seg oppdatert og hvem som kanskje trenger litt ekstra oppmerksomhet.

4. Effektive emisjoner

Husker du den forrige emisjon du gjennomførte? Med alle mailene frem og tilbake og usikkerheten rundt hvem og hvor mye hver enkelt ville investere? Med Deals-modulen kan du gjøre alt dette på plattformen!

Investorene signerer tegningsblanketten digitalt mens du kan bruke analytics for å få full innsikt i hvordan emisjonen utvikler seg. Deals gjør funding-runden til en bedre opplevelse for både deg og dine investorer!

Product - Digital funding

3 enkle steg og du er i gang

Sett opp en prøveperiode

Sett opp en bruker og en 14-dagers prøveperiode ved å legge inn selskapets navn og logo

Last opp innhold

Last opp aksjeeierboken, vedtekter, presentasjoner og andre viktige dokumenter dine investorer bør ha tilgang til.

Inviter dine investorer

Inviter eiere, potensielle investorer og styremedlemmer inn til ditt OwnersRoom.

Tusenvis av ledende investorer og bedrifter bruker OwnersRoom allerede

Kron logo
Norselab logo
Unloc logo
Documaster logo
Nofence logo