<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjespleis

Ved en aksjespleis slår man sammen selskapets aksjer for å redusere antallet utestående aksjer og å øke verdien per aksje. Også aksjenes pålydende øker tilsvarende summen av pålydende på det antallet aksjer som slås sammen, slik at aksjekapitalen forblir uendret.

Eksempel: 

Ved en 2-til-1 spleis slår man to aksjer sammen til én aksje. Dermed halverer man antallet aksjer og verdien per aksje dobles. Den totale verdien på selskapet (og på alle eiernes aksjebeholdninger) forblir uendret. 

Se også aksjesplitt, som er det motsatte av en aksjespleis.

Få kontroll på eierstrukturen med digital aksjebok!

Vi støtter aksjer, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån. Med vår digitale aksjeeierbok trenger du aldri å håndtere eierskapet i Excel igjen!

digital cap table and securities management

Visit our blog for more on equity!

The value of share liquidity in private companies

By Ståle Løvbukten

Share liquidity in private companies is often viewed with scepticism. However, facilitating transactions internally between shareholders can have amazing effects for both the company and its investors.

Private companies often restrict transfer of shares in order to control who are to become shareholders, and to regulate the power balance between shareholders. The downside of this is reduced access to capital for the company, as well as lock-in of potential inefficient shareholder structures…

Share liquidity in private companies