<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

Aksjesplitt

Ved en aksjesplitt deler selskapet hver aksje opp i flere aksjer. Dermed øker antallet utestående aksjer og verdien per aksje reduseres tilsvarende. Også aksjenes pålydende reduseres slik at aksjekapitalen forblir uendret.

Eksempel:

Ved en 2-for-1 splitt vil hver aksje bli til to aksjer. Dermed dobles antallet aksjer og verdien per aksje halveres. Selskapets totale verdi (og verdien av eiernes aksjebeholdninger) forblir uendret.

Hvorfor gjennomføre en aksjesplitt? 

En aksjesplitt gjennomføres typisk for å redusere prisen per aksje i selskaper der aksjekursen har blitt svært høy. Dette gjøres for å øke aksjens omsettelighet ved at flere investorer får råd til å handle aksjen.

Tips: 

Unngå å skape brøkaksjer hvis selskapet ditt skal gjøre en aksjesplitt! 

Se også aksjespleis, som er det motsatte av en aksjesplitt.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre aksjeeierboken digitalt!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å føre aksjeeierboken digitalt!