<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Brutto emisjonsproveny (også kalt bruttoproveny) refererer til den totale kapitalen som hentes i en emisjon.

Netto emisjonsproveny (også kalt nettoproveny) refererer til kapitalen som gjenstår etter at transaksjonskostnader har blitt dekket (for eksempel utgifter i forbindelse med bruk av transaksjonsrådgivere).

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Test det helt gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Sett i gang gratis her.

Visit our blog for more!

The case for investor portals

By Ståle Løvbukten

While publicly traded companies are information transparent and open for investment, private companies practice tight information and investor control. Sometimes too tight. Hence, they often lose the battle for capital as investors prefer transparent asset classes with more liquidity.

In private companies everything investment related is private and by-invitation-only. This includes admission to relevant information, transaction process and the company cap table. So, what are the key implications for investors?

investor portals and why they work