<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En fondsemisjon innebærer at aksjekapitalen forhøyes ved bruk av selskapets frie egenkapital. Det skjer derfor hverken en tilføring av ny kapital eller en redusering av gjeld. 

I en fondsemisjon kan selskapet øke sin aksjekapital ved å utstede nye aksjer eller ved å øke pålydende verdi på de eksisterende aksjene. Velger selskapet å utstede nye aksjer så skal disse tildeles aksjonærene etter deres proratariske andel slik den var før fondsemisjonen.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom for å føre kapitalforhøyelser i aksjeboken. Test helt gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom for å føre kapitalforhøyelser i aksjeboken. Sett i gang gratis her.

Check our blog for more!

Balancing growth and profitability in tech startups

By Ståle Løvbukten

Why balance growth and cash flow? 

  • Slightly lower growth (could still be significant) could be more healthy and better for the long-term viability.
  • Conserving cash reduces the risk of needing to raise capital at unfavourable terms.
  • Getting used to running a business with net cash burn over many years could make it more difficult to switch to significant profitability later.
  • Positive cash flow allow for owners to get “a small exit every day” rather than gearing up for a big exit.
  • This imply that the owners do not need an exit within a certain timeframe (like VCs would require), and the company with its investors can choose a longer journey if they want.
balancing growth and profitability in tech startups