<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

At det er innbetalt overkurs til selskapet betyr at aksjonærene har betalt mer enn pålydende verdi per aksje ved nytegning av aksjer. Overkursen blir en del av selskapets frie egenkapital, mens pålydende blir en del av aksjekapitalen som er bunden egenkapital.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Med OwnersRoom holder selskapet enkelt styr på aksjekapital og overkurs ved kapitalforhøyelser. Sett i gang her, det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Med OwnersRoom holder selskapet enkelt styr på aksjekapital og overkurs ved kapitalforhøyelser. Sett i gang her, det er helt gratis!

Visit our blog for more!

Why you should send regular investor updates

By Mattias H. Ødegaard

If you’re reading this, chances are you have recently closed a funding round or you’re looking to raise capital sometime during the coming months. In either case, you should start sending investor updates on a regular basis. Here’s why.

1. Raising Follow-on capital becomes easier

2. Activating your investors becomes easier

3. Improves relationship with potential investors

4. Your investors deserve regular updates

Why you should send investor updates