<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Ved en nyemisjon av aksjer setter selskapet en frist til investorene for tegning av de nye aksjene, en tegningsfrist. Denne fristen kan maksimalt settes til tre måneder etter at generalforsamlingen besluttet kapitalforhøyelsen

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Håndter selskapets emisjonsprosess sømløst med OwnersRoom.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Håndter selskapets emisjonsprosess sømløst med OwnersRoom.

Visit our blog for more!

The case for investor portals

By Ståle Løvbukten

While publicly traded companies are information transparent and open for investment, private companies practice tight information and investor control. Sometimes too tight. Hence, they often lose the battle for capital as investors prefer transparent asset classes with more liquidity.

In private companies everything investment related is private and by-invitation-only. This includes admission to relevant information, transaction process and the company cap table. So, what are the key implications for investors?

investor portals and why they work