Hold styr på eierstrukturen med digital aksjebok

OwnersRoom sikrer full oversikt og håndtering av selskapets verdipapirer. Vi støtter aksjer, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån. Med vår digitale aksjeeierbok trenger du aldri å håndtere eierskapet i Excel igjen!

Digital aksjebok eller aksjeeierbok for startup og vekstselskap

Hvordan det fungerer

Vår Aksjebok hjelper deg med å håndtere nyutstedelser av aksjer, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån.

Å håndtere aksjeeierboken i et regneark blir fort utfordrende etterhvert som selskapets eierstruktur utvider seg. Med flere eiere og nye verdipapirer følger økt kompleksitet, og enkle feil kan fort forplante seg og gi større problemer senere. Med OwnersRoom kan både du og eierne være trygge på at selskapet har full kontroll på sin eiersituasjon. I senere tid har det også kommet som et ønske fra flere investorer at selskapene de investerer i skal føre aksjeboken digitalt.

Fordelene

Her er noen fordeler våre kunder har trukket frem:

Les en kundehistore

Resqunit logo
Quote

Vi brukte OwnersRoom ved vår siste kapitalinnhenting, og det var helt utrolig hvor mye tid vi sparte... 10X lettere og mye bedre kontroll på prosessen!

Helge Trettø Olsen / CEO, Resqunit - raising capital on OwnersRoom

Helge Trettø Olsen

CEO

Start arbeidet med å bygge sterke investorrelasjoner nå

Start en prøveperiode eller ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe til.