Effektiv kommunikasjon med grupper og tilgangsstyring

Du kan enkelt gruppere medlemmene i ditt OwnersRoom. Enten du kommuniserer med styret, aksjonærer eller potensielle investorer kan du differensiere tilgangen på både oppdateringer og mapper i dokumentrommet basert på gruppene du setter opp.

tilgangsstyring og grupper

Hvordan styre tilgangsnivåer

Vi har gjort det enkelt for administratorer å kontrollere tilgangsnivåer i OwnersRoom. Hver kontakt i ditt nettverk kan tilhøre én eller flere grupper slik at det blir enkelt å kommunisere til alle de ulike investorgruppene dine fra ett og samme sted – det være seg styremedlemmer, aksjonærer eller potensielle nye investorer. Gruppene er også helt fleksible slik at du kan sette de opp til å passe dine behov!

Hvis du har delt en nyhetsoppdatering gjennom OwnersRoom vil den sendes ut på e-post til den gruppen av medlemmer du valgte som mottakere. Det er også bare denne gruppen av medlemmer som kan se oppdateringen når de logger seg inn i investorportalen. På samme måte fungerer tilgangsnivåene i dokumentrommet på mappenivå, denne kan også justeres på undermapper dersom det er behov for det.

Fordelene

Her er noen av fordelene våre kunder har trukket frem:

Les en kundehistore

Waved logo
Quote

OwnersRoom gjør det mye enklere å håndtere alle prosesser og vedlikeholde gode relasjoner med vårt investornettverk.

Jonas Andersen - Co-founder & CFO / Waved

Jonas Andersen

Co-founder & CFO

Start arbeidet med å bygge sterke investorrelasjoner nå

Start en prøveperiode eller ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe til.