<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Hvis selskapet øker sin aksjekapital ved nyemisjon av aksjer så skal kapitalforhøyelsen meldes med samordnet registermelding til Foretaksregisteret innen tre måneder fra tegningsfristens utløp. Hvis dette ikke skjer så ugyldiggjøres aksjetegningene og registreringen kan ikke gjennomføres. 

Merk at denne fristen kun gjelder ved nyemisjon av aksjer og ikke ved fondsemisjoner

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom for å holde orden på selskapets eierprosesser! Sett i gang gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom for å holde orden på selskapets eierprosesser! Sett i gang gratis her.

Visit our blog for more!

The case for investor portals

By Ståle Løvbukten

While publicly traded companies are information transparent and open for investment, private companies practice tight information and investor control. Sometimes too tight. Hence, they often lose the battle for capital as investors prefer transparent asset classes with more liquidity.

In private companies everything investment related is private and by-invitation-only. This includes admission to relevant information, transaction process and the company cap table. So, what are the key implications for investors?

investor portals and why they work