Gjør det enkelt for dine investorer å investere

Som en startup eller vekstselskap kommer du mest sannsynlig til å hente kapital flere ganger i løpet av de neste årene. Har du tidligere har fullført en fundingrunde med flere investorer involvert vet du hvor komplisert dette kan være. OwnersRoom minimerer kompleksiteten mens dine investorer samtidig får en bedre opplevelse. Vi har samlet 4 bruksområder forOwnersRoom her!

Resqunit quote - NO

1. Effektive Deals med digitale funding runder

Husker du sist gang du gjennomførte en emisjon? Med all usikkerheten rundt deltagelse, kaoset ved å finne ut hvor mange og hvor mye de forskjellige investorene ville investere? Med Deals-modulen kan du gjøre hele prosessen på OwnersRoom! 

Følg hele prosessen rundt emisjonen rett fra dashbordet. Samle alle dokumenter (aksjonæravtale, pitch deck etc.) i dokumentrommet og del oppdateringer fra samme sted. De potensielle investorene signerer tegningsblanketten digitalt mens du kan bruke analytics for å få full innsikt i hvordan emisjonen utvikler seg. Deals gjør funding runden til en bedre opplevelse for både deg og dine investorer!

2. Bygg ditt investor nettverk

Det å møte en potensiell investor kan være ganske spennende, men vi vet at det å opprettholde en god flyt med informasjon og bygge et sterkt investor nettverk kan være tidkrevende. Med OwnersRoom kan du enkelt invitere de inn til din investor portal og legge de til en dedikert gruppe for potensielle investorer rett etter deres første møte. Deretter kan de enkelt logge inn for å se en oppdatert aksjebok, relevante dokumenter du har gitt gruppen tilgang til, og tidligere oppdateringer du har delt inne på plattformen. 

Gruppene du setter opp er helt fleksible, og mange av kundene våre bruker OwnersRoom for arbeid knyttet til styret eller dedikerte due diligence prosesser også. Dokumentrommet inneholder også en løsning for digitale signaturer slik at du kan hente inn signaturer på relevante dokumenter fra utvalgte medlemmer i ditt nettverk.

3. Enkel håndtering av aksjeboken

Ettersom selskapet vokser vil aksjeboken og endringsloggen bare bli mer og mer kompleks, noe som kan gjøre det vanskelig å ha kontroll på alle transaksjonene. OwnersRoom hjelper deg med å holde styr på hvem som eier hva (enten det er konvertible lån, opsjoner eller aksjer), slik at investorene dine kan være sikker på at du har alt under kontroll. Dine investorer får innsikt i siste versjon av aksjeboken og hvordan eierskapet er distribuert, mens du holder styr på hele historikken med endringsloggen vår.

4. Full oversikt over engasjementet til investorene

Med OwnersRoom er det veldig enkelt å holde investorene og andre interessenter oppdatert på siste nyheter i selskapet. Lag og del oppdateringer, enten det er tid for generalforsamling eller en ny emisjon. Våre kunder bruker Updates-modulen til alt fra å dele formalia til å engasjere investorene med spennende nyheter om selskapet.

Oppdateringen kan både deles inne på portalen og sendes ut som brandet e-post, og man kan jobbe aktivt med analytics for å verifisere at alle har mottatt og lest all informasjonen de skal.

3 enkle steg og du er i gang

Sett opp en prøveperiode

Sett opp en bruker og en 14-dagers prøveperiode ved å legge inn selskapets navn og logo

Last opp innhold

Last opp aksjeeierboken, vedtekter, presentasjoner og andre viktige dokumenter dine investorer bør ha tilgang til.

Inviter dine investorer

Inviter eiere, potensielle investorer og styremedlemmer inn til ditt OwnersRoom.

Tusenvis av ledende investorer og vekstselskaper bruker OwnersRoom allerede

Kron logo
Norselab logo
Unloc logo
Documaster logo
Nofence logo